Evenementenvergunning

Een gemeentelijke evenementenvergunning is nodig voor het organiseren van een evenement en/of festiviteit in de openbare ruimte die niet onder de omschrijving van een buurt- of straatfeest valt.

De gemeente Lelystad heeft per 1 januari 2006 een samenwerkingsovereenkomst met ECL gesloten, waarbij is afgesproken dat ECL, in samenspraak met u, zorgdraagt voor een volledige vergunningaanvraag richting de gemeente.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag moet u legeskosten betalen aan de gemeente Lelystad, ongeacht of de vergunning wordt verleend en of het evenement doorgaat. Als het evenement/festiviteit slechts een beperkte invloed heeft op de openbare ruimte, dan is het mogelijk dat de gemeente een gestandaardiseerde vergunning afgeeft die wordt aangeduid als melding. In dat geval hoeft u géén legeskosten te betalen. Hierover kan de ECL nadere informatie verstrekken.

Wanneer moet u het aanvraagformulier insturen?

Het aanvraagformulier, met alle aanvullende stukken die nodig zijn voor het indienen van een ontvankelijke aanvraag, moet uiterlijk acht weken voor aanvang van het evenement door ECL bij de gemeente ingeleverd zijn. Voor grootschalige, risicovolle evenementen geldt een termijn van 16 weken. Voor nadere informatie kunt u hiervoor terecht bij ECL.

Waar dient u aan te denken!

Voordat ECL uw aanvraag bij de gemeente kan indienen, zijn aanvullende stukken nodig.

  • U dient altijd een locatietekening aan te leveren, informeer bij ECL voor de indieningsvereisten.
  • Duurt het evenement of de festiviteit meerdere dagen? Stuur een veiligheidsplan in.
  • Gaat u etenswaren verkopen? Stuur een lijst met te verkopen etenswaren en de telefoonnummers van de verkoper(s)/eigena(a)r(en) in.
  • Gaat u een eigen terras of tappunt inrichten dat niet hoort bij een horecabedrijf? Stuur het formulier 'Aanvraag voor ontheffing art. 35' in.
  • Gebruikt u tenten groter dan 25 m2 dan dient u de technische specificatie in te dienen.
  • Gaat u een springkussen inzetten? Stuur een officieel certificaat van goedkeuring na.
  • Bij het gebruik van publiekstenten, podia en tribunes dient u technische specificaties in te dienen, ECL kan u hierover informeren

Wilt u het evenement via reclame langs de weg aankondigen ?

Voor reclameborden dient u contact op te nemen met ESH-Media in Woerden, bereikbaar op telefoonnummer 0348-68 93 62 of via het contact-formulier op de website https://eshmedia.nl

De gemeente heeft met hen afspraken gemaakt over de displays aan lantaarnpalen langs de diverse dreven in de stad.

N.B. U mag zelf onder geen enkele voorwaarde reclameborden aanbrengen.