Aanvraag Formulier Evenementenvergunning

Aanvraag formulier t.b.v. een evenementenvergunning. Let u er wel op dat bij het indienen mogelijk aanvullende stukken (zie Info) nodig zijn.

 

Gegevens van de aanvrager

Naam van de onderneming / stichting / vereniging*
Achternaam*
Voorletters
E-mailadres
Geslacht*

Correspondentieadres

Straat*
Huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoonnummer tijdens kantooruren*
Telefoonnummer privé
Mobiel nummer tijdens evenement*

Evenement / Festiviteit

Naam evenement / festiviteit*
Omschrijving evenement / festiviteit
Locatie / adres (U dient ALTIJD een intekende locatietekening in te dienen!)*
Naast de locatietekening dient u een draaiboek in te zenden, u vindt een voorbeeld draaiboek (hier)
voor een korte handleiding voor dit draaiboek (hier)

Duur evenement / festiviteit

Startdatum*
Einddatum*
1e dag begintijd
1e dag eindtijd
2e dag begintijd
2e dag eindtijd
3e dag begintijd
3e dag eindtijd
4e dag begintijd
4e dag eindtijd
5e dag begintijd
5e dag eindtijd

Datum en tijdstip opbouw

Opbouw (ook jaartal invullen!!)*
Starttijd*
Eindtijd*

Datum en tijdstip afbouw

Afbouw (ook jaartal invullen!!)*
Starttijd*
Eindtijd*
Verwacht aantal bezoekers*
Is er sprake van een wedstrijd?
Aantal deelnemers*

Hulpverlening

EHBO-ers / Rode Kruis
Aantal medewerkers EHBO / Rode Kruis (Vermeld hier of dit eigen mensen zijn of dat deze via een organisatie (welke) zijn ingehuurd.)
Naam coördinator
Telefoonnummer
Beveiligingsmedewerkers
Aantal beveiligingsmedewerkers
Naam organisatie
Adres
Contactpersoon
Telefoonnummer
ND (Ned. Dienstnummer)

Toegankelijkheid

Is de locatie toegankelijk voor rolstoelgebruikers (Meer informatie)

Activiteiten

Geluid
Mechanische muziek
Live muziek (akoestisch)
Live muziek (versterkt)
Geluidsinstallatie en / of geluidswagen
Sirenes
Soundcheck
Van
Tot
Soort muziek
Naam optredende DJ /artiest(en)
Tijdsduur en tijdstip geluid
Van
Tot
Naam geluidsbureau

Verkoop

Gaat u waren of goederen verkopen*
Wat zijn de aangeboden waren / goederen
Gaat u etenswaren verkopen
Aantal verkooppunten

Schenken van dranken

Gaat u een biertap plaatsen of zwakalcoholische dranken schenken*
Gaat u drank schenken op een bestaand terras bij een café, restaurant of ander horecabedrijf
Naam horecagelegenheid
Adres horecagelegenheid
Gaat u een eigen terras of tappunt inrichten, niet behorend bij een horecabedrijf
Afmetingen in meters (lengte x breedte)
Locatie adres
Indien u alcoholische dranken gaat schenken of verkopen dient u een ingevuld formulier mee te sturen, (klik hier)voor een blanco formulier.
Ook is het noodzakelijk om een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de uitbater in te sturen.
Horeca exploitatie naam
Horeca exploitatie adres

Balonnen

Wilt u ballonnen oplaten*
Indien Ja, toelichting:

Voorzieningen

Verkeer en vervoer
Moeten er straten afgesloten worden*
Welke straten
Van
Tot
Moet er geparkeerd worden tijdens en / of na het evenement
Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig

Stroom

Hoe gaat u stroom gebruiken?
Van de gemeente (hier zijn kosten aan verbonden zie info vergunningaanvraag)
Locatie stroom gemeente
Hoeveel elektra gaat u verbruiken (schatting)?
Eigen stroomvoorziening
Aantal aggregaten
Van welke spanning maakt u gebruik?
Spanninggebruik

Bouwwerken / attracties

Gebruikt u partytenten, pagodetenten of publiekstenten
Party(tuin)tent(en)
Aantal Party(tuin)tent(en)
Afmetingen Party(tuin)tent(en) in meters (l x b)
Pagodetent(en)
Aantal Pagodetent(en)
Afmetingen Pagodetent(en) in meters (l x b)
Publiekstent(en)
Aantal Publiekstent(en)
Afmetingen Publiekstent(en) in meters (l x b)
Indien u een publiekstent gaat plaatsen dan is de volgende aanvulling verplicht: tentboek incl. certificaat van het tentdoek en een indelingstekening van de tent (plaats in- uitgangen, brandblusmiddelen, ‘vaste’ objecten, met de juiste maatvoering)
Podium, podia of podiumwagen
Aantal podia of podiumwagens
Afmetingen podium, podia of podiumwagen in meters (l x b)
bij het plaatsen van een podium, podia of podiumwagen is de volgende aanvulling verplicht: foto van het podium en het bouwboek van het podium en of de constructiegegevens
Tribune(s)
Aantal Tribunes
Afmetingen Tribune(s) in meters (l x b)
Springkussen
bij het plaatsen van een of meerdere springkussen is de volgende aanvulling verplicht: foto van het springkussen en het veiligheidscertificaat.
Afmetingen Springkussen in meters (l x b x h)
Gebruikt u andere bouwwerken of attracties
Anders

Toilet

Worden er toiletvoorzieningen geplaatst*
Locatie toiletvoorzieningen
Dit betreft

Overige

Gaat u gebruik maken van een Drone(s) tijdens uw evenement? *
Slecht weerscenario, hoe gaat u om met slecht weer (storm, hagel, onweer etc.) , welke maatregelingen treft u?
Wie verzorgt de schoonmaak?
In eigen beheer*
Door de gemeente*
Mocht nog vragen of opmerkingen hebben, wilt u deze dan hieronder beschrijven?
Algemene opmerkingen
Om dit formulier te kunnen verzenden dient u de onderstaande geschreven tekst over te typen, anders wordt het formulier niet verzonden!

Niet leesbaar? Verander tekst

 

Naast het inzenden van dit formulier is er wellicht extra informatie nodig:

  • U dient ten aller tijde een kopie inschrijving KVK (niet ouder dan 3 maanden) in te sturen. Indien u een vergunning aanvraagt namens een bedrijf, stichting, vereniging of organisatie.
  • Duurt het evenement of de festiviteit meerdere dagen? Stuur een draaiboek mee.
  • Gaat u etenswaren verkopen? Stuur een lijst met te verkopen etenswaren en de telefoonnummers van de verkoper(s)/eigena(a)r(en) na.
  • Gaat u een eigen terras of tappunt inrichten dat niet hoort bij een horecabedrijf? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig, deze ontheffing wordt door de gemeente afgegeven. Hiervoor dient u de contactgegevens van de Cateraar aan te leveren
  • Gebruikt u tenten waar meer dan 50 personen in kunnen? Stuur een tekening van de indeling van deze tent mee. Waar komt wat te staan, podium, publiek? Waar zijn de nooduitgangen gesitueerd. Stuur een officieel certificaat van goedkeuring van de tent mee.
  • Heeft u onder het kopje 'bouwwerken' aangegeven een bouwwerk te gebruiken? Hier valt ook een podium onder. Stuur een tekening van het bouwwerk mee of een foto. Dus van een podium, springkussen, stormbaan etc.
  • U dient ten aller tijde een locatietekening in te dienen, hierop moeten alle activiteiten en bouwwerken zijn ingetekend.
  • Al deze extra informatie kunt u mailen, nadat u uw formulier heeft verzonden naar: info@lelystadevenementen.nl

Wilt u het evenement via reclame langs de weg aankondigen ?

(voor reclameborden dient u contact op te nemen met Hoffman Outdoor Media BV (tel: 050-5250525)

De gemeente heeft met hen afspraken gemaakt over de displays aan lantaarnpalen langs de diverse dreven in de stad.

U mag zelf onder geen enkele voorwaarde reclameborden aanbrengen.