Buurtfeest / BBQ

Bewoners van gemeente Lelystad hoeven voor kleine feestjes zoals een buurtfeest of -barbecue voor één dag, geen vergunning meer aan te vragen of een melding te doen bij Evenementen Coördinatie Lelystad.

APV
Genoemde activiteiten vallen sinds kort niet meer onder het begrip ‘evenement’ in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en hoeven daarom niet meer vooraf te worden gemeld. Uiteraard zijn wel regels waar de organisator en deelnemers zich aan moeten houden.

Voorschriften
De volgende regels gelden bij een buurtfeest of -bbq:

  • Het betreft een eendaags evenement.
  • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 200 personen.
  • Er is geen afsluiting van een of meer wegen noodzakelijk
  • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 7.00 uur en na 24.00 uur.
  • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, fiets-, bromfiets- of parkeergelegenheid of vormt niet op een andere manier een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten.
  • Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m2 per object.
  • Het terrein bevat voldoende afvalcontainers en wordt na afloop van het evenement afvalvrij gemaakt.
  • Er is een organisator.

Muziek/geluid
In de Algemene Plaatselijke Verordening geldt voor het maken van muziekgeluid, alleen voor bedrijven een meldingsplicht. Daarom hebben bewoners geen vergunning of ontheffing nodig voor deze activiteiten. Het is uiteraard niet toegestaan om overmatig geluidoverlast te veroorzaken. Om klachten te voorkomen, wordt bewoners geadviseerd de buren in te informeren over de activiteiten. Ook moeten omwonenden en bedrijven altijd bereikbaar blijven voor de hulpdiensten