Buurtfeest / BBQ

Bewoners van gemeente Lelystad hoeven voor kleine feestjes zoals een buurtfeest of -barbecue, geen vergunning meer aan te vragen of een melding te doen bij de gemeente Lelystad mits uw feest voldoet aan een aantal criteria.

Er is sprake van een straatfeest of buurtbarbecue indien:

  • Het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen.
  • Uw feest tussen 9.00 uur en 23.00 uur plaatsvindt.
  • Uw feest niet plaatsvindt op een rijbaan van een doorgaande weg, (brom)fietspad of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer of de hulpverleningsdiensten.
  • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m² per object.
  • Het geluidsniveau op een afstand van 10 meter van enige geluidsbron niet meer bedraagt dan 75 dB(A0.
  • Het evenement niet in een gebouw (ook in een leegstaand gebouw) plaatsvindt.
  • Er is geen afsluiting van één of meer wegen noodzakelijk.
  • Omwonende en bedrijven zijn te allen tijde bereikbaar voor de hulpdiensten.

Coronavirus

Voor actuele informatie omtrent het coronavirus kunt u terecht op de site van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel. Alleen samen houden we het coronavirus onder controle.

Muziek/Geluid

In de Algemene Plaatselijke Verordening geldt voor het maken van muziekgeluid, alleen voor bedrijven een meldingsplicht. Daarom hebben bewoners geen vergunning of ontheffing nodig voor deze activiteiten. Het is uiteraard niet toegestaan om overmatig geluidoverlast te veroorzaken. Om klachten te voorkomen, wordt bewoners geadviseerd de buren in te informeren over de activiteiten.