Instructie verkeersregelaars

EVENEMENTEN VERKEERSREGELAARS:
Met het organiseren van een evenement komen er altijd een aantal aspecten aan bod. Een belangrijk aspect is hierbij de veiligheid van deelnemers, bezoekers en passanten. Deze regels worden vastgelegd in een Verkeerscirculatieplan (VCP). In dit plan staan alle (verplichte) bebording en andere zaken omschreven. Het zou kunnen dat u verplicht wordt gesteld om zelf voor evenementenverkeersregelaars te zorgen, dit kan via ECL maar u kunt ook zelf hiervoor vrijwilligers inzetten. Deze vrijwilligers moeten echter wel een korte opleiding, volledig digitaal, volgen.

Instructie verkeersregelaarsexamen voor organisatoren
(Let op regel dit ruim op tijd voor aanvang van uw evenement!)

Om uw regelaars examen te kunnen laten doen zijn er een aantal stappen nodig.

Allereerst heeft u toestemming nodig van de gemeente. U heeft namelijk een toestemmingsbrief nodig om examens te kunnen aanvragen.

U dient hiervoor een mail sturen naar: veiligheidsvergunningen@lelystad.nl. met het verzoek om een toestemming voor examen(s) voor evenementenregelaars.

In deze mail dient u te vermelden:

  • De naam van het evenement
  • De datum (data) van het evenement
  • Om hoeveel examens het gaat
  • Of het om een examen(s) voor bepaalde tijd (max. 1 jaar geldig), of dat het om een eenmalig examen gaat voor de duur van het evenement.

Daarnaast dient u een zogenaamde groslijst mee te zenden, op deze lijst staan de gegevens van de examenkandidaten.

Voorbeeld groslijst:

Achternaam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Geb. Datum
Janssen J. Kamp 1402 8243JB Lelystad 1-10-68

U krijgt dan binnen enkele werkdagen een zogenaamde toestemmingsbrief van de gemeente Lelystad.

Nu kunt u via de site: http://www.verkeersregelaarsexamen.nl/ uw evenement aanmaken.

Stap 1: registeren, u krijgt een mail ter bevestiging.
Stap 2: inloggen, uiteraard met uw registratiegegevens.
Stap 3: via het zogenaamde dashbord klikt u op “evenement aanmaken”. Nu kunt u de gegevens verder invullen, bij het invullen van de “gemeente” zult u lezen dat de gemeente Lelystad geen abonnement heeft bij Stichting Verkeersregelaars Nederland. Vandaar dat u de toestemmingsbrief nodig heeft, deze dient u dan ook te uploaden.
Stap 4: U ontvangt binnen enkele werkdagen een code van de SVNL.

U bent nu in het bezit van een code, met deze code kunnen uw regelaars examen doen, dit examen is gekoppeld aan uw evenement.

U kunt nu uw regelaars uitnodigen om examen te gaan doen. U zou onderstaande tekst kunnen gebruiken en verstrek daarbij de code die u zojuist heeft ontvangen.

Instructie voor uw regelaars:
(onderstaande tekst is bedoeld voor uw regelaars)

“Als voorbereiding: maak een foto van jezelf en sla deze op uw computer op, deze moet u straks uploaden (met uw telefoon en dan mailen naar uzelf en openen met uw pc is het eenvoudigst)”.

Ga naar:
http://www.verkeersregelaarsexamen.nl/
In de zwarte balk staat bovenin: registeren, hierop klikken.
Op de vraag: Wat wilt u doen klik u op Registeren.

Vul dan het aanvraagformulier in, dit wijst zich vanzelf. (Let op bij de geboortedatum, deze moet u als volgt invullen bv 04-10-1999).

Let op:
Uw mailadres wordt tevens uw Gebruikersnaam
Uw wachtwoord kunt u zelf kiezen, kies er 1 die je kunt onthouden.
U krijgt een mailtje als bevestiging

Uw Gebruikersnaam en Wachtwoord zijn belangrijk voor uw verkeersregelaarsexamen.

Na registratie heeft u 2 mogelijkheden:

Mogelijkheid 1, direct na het registeren examen doen:

  • Inloggen, daarna kiest u de optie een code verzilveren.
  • U vult daarna alle gegevens in, u moet dan ook een foto van uzelf uploaden.
  • Instructie volgen.

(deze foto is bedoeld voor een pasje, dit pasje krijgt u overigens niet, de gemeente Lelystad heeft geen abbonnement afgesloten met de SVNL.)

Mogelijkheid 2, later, maar binnen 1 maand!
Ga weer naar de website
http://www.verkeersregelaarsexamen.nl/
Volg dezelfde stappen als bij mogelijkheid 1.
.
NIET VERGETEN:
Als u geslaagd bent klik dan ook nog even op de instructieverklaring en print deze uit. Deze instructieverklaring ook graag mailen naar de organisator van het evenement (diegene die de code heeft verstrekt).

Instructie aanstellingsbesluit

Uw regelaars hebben allemaal examen gedaan en u hebt van iedereen een ‘diploma’ mogen ontvangen.

U dient nu alleen nog een zogenaamd aanstellingsbesluit te ontvangen van de gemeente Lelystad, ondertekend door de burgermeester.

Hiervoor dient u opnieuw een mail te sturen naar: veiligheidsvergunning@lelystad.nl. Als bijlage zendt u opnieuw de groslijst mee en alle diploma’s van uw regelaars.
In deze mail verzoekt u om een aanstellingsbesluit van de gemeente Lelystad. Na ontvangst van dit besluit kunnen uw regelaars aan het werk tijdens uw evenement.