Verantwoord feesten in Lelystad

Spelregels voor het evenementenbeleid

“Samen uit, samen thuis”

Feesten, evenementen, verrassende gebeurtenissen en de bijpassende ambiance horen bij het welbevinden van inwoners van Lelystad en trekken bezoekers en deelnemers uit alle windstreken. Een jonge dynamische stad, op verschillende onderdelen nog steeds volop in ontwikkeling, kleurt met evenementen, divers van karakter, haar imago in. De stad wordt op de kaart gezet. Kleine en grote evenementen versterken de saamhorigheid, het wij-gevoel.
Het verzetten van zinnen en gedachten past bij de sfeer van ontspanning die in Lelystad een onderdeel vormen van de belevingswaarde voor inwoners en bezoekers. Er zijn tal van evenementen, georganiseerd mede door clubs, instellingen en personen uit de stad, die het stadscentrum, de kuststrook, de luchthaven, het Natuurpark en de omliggende en aangrenzende wijken het hele jaar door opvrolijken.
Uit oogpunt van openbare orde, veiligheid en - niet te vergeten – woongenot kiest het gemeentebestuur voor een helder en eenduidig evenementenbeleid.
Simpel om het aangename gevoel van samen kunnen feesten in Lelystad op een verantwoorde wijze inhoud en vorm te geven. Tegelijkertijd moet er op gepaste wijze rekening gehouden worden met de belangen van hen die om wat voor reden dan ook “even niet meedoen”. Feesten ? Jazeker, met inachtneming van (zeker niet ingewikkelde) spelregels die mogelijke vormen van overlast voor omwonenden zo veel mogelijk voorkomen.
Deze nota omschrijft de spelregels van het evenementenbeleid.

Het spelregelboekje geeft een overzicht van alle toepassingen zoals die voor het Lelystadse evenementenscala kunnen gelden. Het geeft in een beperkt aantal stappen weer hoe Lelystedelingen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid de bestaande festiviteitenfaam hoog kunnen houden. De reputatie van veel en gezellig feestvieren zonder dat anderen zich daar meer dan nodig door belast voelen.

Opgesteld door:
Gemeente Lelystad in samenspraak met:
Stichting Evenementen Coördinatie Lelystad,
Stichting Lelystad Promotie,