Het Oranje Comité Lelystad houdt zich bezig met het opzetten van festiviteiten voor de jeugd op Koningsdag, de organisatie van de traditionele Oranjereceptie voor genodigden, het verzorgen van Oranjegebak bij de verzorgingshuizen in Lelystad en de coördinatie van diverse activiteiten door clubs, (horeca) ondernemers en individuen die deze oranje dag extra kleur geven. Het Oranje Comité werkt waar mogelijk en nodig nauw samen met de gemeente Lelystad en met de verschillende horecaondernemers c.q. initiatiefnemers.

Koningsdag 2022

 Koningsdag 2022 was er weer één voor in de boeken. Het feest begon al op de dag voor Koningsdag. Op deze ochtend ontvingen maar liefst 11 Lelystedelingen een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Mieke Baltus.

Ook vond op deze dag de jaarlijkse Oranjeborrel plaats in het Agora Theater. Op deze bijeenkomst voor genodigden, met name in Lelystad wonende (oud-)gedecoreerden, werd Koningsdag feestelijk ingeluid met een hapje en een drankje. Traditiegetrouw organiseerde het Oranje Comité Lelystad hier een loterij, met mooie prijzen van lokale en regionale sponsoren. Het goede doel van dit jaar was de Live Your Dream Foundation. Voor hen werd maar liefst €1310,- opgehaald.

Op deze mooie dag ontstond ook al de vrijmarkt en organiseerden verschillende horecazaken de leukste feesten tijdens Koningsnacht.

 

De dag erna, op Koningsdag, zette het feest zich voort en deelde het Oranje Comité Lelystad tussen 7.00 en 8.30 uur koffie/thee uit met wat lekkers aan alle vroege vogels in het Stadshart. Verder was er voor alle verzorgingstehuizen in Lelystad heerlijk Oranjegebak geregeld en ook burgemeester Mieke Baltus prikte een vorkje mee.

In de Kroonpassage organiseerde het Oranje Comité Lelystad het Oranje Kinder Festijn, met allerlei leuke kinderactiviteiten en op het Stadhuisplein was er een Kinder Kartbaan. Ook de vrijmarkt bleef nog lang gezellig en in de Lelystadse Horeca ging het feest lekker door.

Koningsdag 2023

De eerste voorbereidingen voor de Koningsdagactiviteiten van 2023 zijn alweer begonnen. Zo is het Oranje Comité Lelystad onder andere alweer gestart met de voorbereidingen van de Lintjesregen, het langsbrengen van het traditionele Oranjegebak en activiteiten voor jong en oud. Traditiegetrouw organiseert het Oranje Comité Lelystad de festiviteiten om het oranjegevoel in Lelystad te versterken.

Oranje activiteiten 2023!

Traditiegetrouw is Koningsdag een échte feestdag in Lelystad. Het programma voor Koningsdag 2023 volgt.

Lintjesregen

Net als elk jaar, vindt er op de laatste werkdag voor Koningsdag de Lintjesregen plaats, waarbij mensen die zich ingezet hebben voor de samenleving een Koninklijke onderscheidingen krijgen uitgereikt. Kent u iemand die een onderscheiding verdiend? Dan kunt u deze persoon voordragen via een voorstelformulier bij de gemeente. Deze is te downloaden via www.lintjes.nl. Voor informatie in de gemeente Lelystad kunt u terecht bij mevrouw S. Herrenauw, kabinetszaken burgemeester (tel. 14 0320 of mail naar gemeente@lelystad.nl).

Doel

Het Oranje Comité Lelystad zet zich in om van Koningsdag een gezellige dag te maken. Hiertoe worden verschillende activiteiten georganiseerd. Getracht wordt om alle bewoners van Lelystad te betrekken bij de viering van Koningsdag, de verjaardag van Koning Willem-Alexander. Het Oranje Comité Lelystad wordt ook betrokken bij bezoeken van leden van het koningshuis aan Lelystad. Dan heeft het comité een ondersteunende taak.

Meld je activiteit aan

Het Oranje Comité Lelystad biedt graag alle ondernemers de ruimte om hun Koningsdagactiviteit te promoten via het Oranje Comité Lelystad en de activiteitenposter, die in heel de stad zal komen te hangen. Organiseer je een leuk feest of een andere leuke Koningsdagactiviteit? Meld het ons vóór vrijdag 31 maart. Dan kunnen wij jouw activiteit nog meenemen in al onze uitingen. Het Oranje Comité Lelystad is bereikbaar via Facebook/Instagram Messenger en via oclelystad@gmail.com.

Sponsors

Het Oranje Comité Lelystad is grotendeels afhankelijk van sponsors. Mensen en bedrijven met een groot hart die helpen van Koningsdag en de activiteiten een succes te maken. Op deze manier kunnen alle Lelystedelingen genieten van deze Nationale feestdag. Helpt u mee? U kunt contact opnemen met één van de leden van het Oranje Comité.

Leden Oranje Comité Lelystad:

  • Quérine Arens - van Osch (voorzitter)
  • Turid van den Berg (penningmeester)
  • Nicole Moehring-Doorman (secretaris)
  • Thom Laagkemper (marketing & communicatie)
  • Sandra Herrenauw (lid)
  • Fred Wilcke (lid)

Contact

Heeft u vragen of suggesties? Het Oranje Comité Lelystad is bereikbaar via Facebook/Instagram Messenger en via oclelystad@gmail.com.