Koningsdag 2023

Het Oranje Comité Lelystad houdt zich bezig met het opzetten van festiviteiten voor de jeugd op Koningsdag, de organisatie van de traditionele Oranjereceptie voor genodigden, het verzorgen van Oranjegebak bij de verzorgingshuizen in Lelystad en de coördinatie van diverse activiteiten door clubs, (horeca) ondernemers en individuen die deze oranje dag extra kleur geven. Het Oranje Comité werkt waar mogelijk en nodig nauw samen met de gemeente Lelystad en met de verschillende horecaondernemers c.q. initiatiefnemers.

Organisatie Koningsdagfestiviteiten in volle gang

De voorbereidingen voor de Koningsdagactiviteiten van 2023 – waaronder de Lintjesregen, het langsbrengen van het traditionele Oranjegebak en het Oranje Kinder Festijn - zijn in volle gang. Iedereen is ook weer welkom om zijn kleedje uit te stallen en brengt het Oranje Comité Lelystad graag reuring aan Koningsdag voor deze vaak vroege vogels. Traditiegetrouw organiseert het Oranje Comité Lelystad de festiviteiten om het oranjegevoel in Lelystad te versterken.

Oranje activiteiten 2023!

Oranje Kinder Festijn

Traditioneel vind je op Koningsdag het Oranje Kinder Festijn, met leuke kinderactiviteiten, in de Kroonpassage van 10 tot 14 uur. Laat je schminken door één van onze schminkers of ga gezellig op de foto met Koning Willem-Alexander en koningin Máxima in de koninklijke photobooth.

Oranje Vrijmarkt

Ook is iedereen weer welkom om deel te nemen aan de Oranje Vrijmarkt in Lelystad. Heb jij nog een mooie collectie aan dvd’s op de zolder liggen, een paar skeelers die het nog prima doet of een reeks aan stripboeken wat een nieuwe eigenaar verdient? Verzamel jouw spullen en verkoop ze op de Oranje Vrijmarkt in Lelystad!

Lintjesregen

Net als elk jaar, vindt er op de laatste werkdag voor Koningsdag de Lintjesregen plaats, waarbij mensen die zich ingezet hebben voor de samenleving een Koninklijke onderscheidingen krijgen uitgereikt. Kent u iemand die een onderscheiding verdiend? Dan kunt u deze persoon voordragen via een voorstelformulier bij de gemeente. Deze is te downloaden via www.lintjes.nl. Voor informatie in de gemeente Lelystad kunt u terecht bij mevrouw S. Herrenauw, kabinetszaken burgemeester (tel. 14 0320 of mail naar gemeente@lelystad.nl).

Oranjeborrel en gebak

Op de laatste werkdag voor Koningsdag, vindt ook de Oranjeborrel plaats. Op deze bijeenkomst voor genodigden en alle in Lelystad wonende gedecoreerden, wordt Koningsdag alvast feestelijk ingeluid met een hapje en drankje. Op Koningsdag deelt de burgemeester samen met het Oranje Comité Lelystad gebak uit aan de verzorgingshuizen in Lelystad om deze feestelijke dag met elkaar te vieren.

Doel

Het Oranje Comité Lelystad zet zich in om van Koningsdag een gezellige dag te maken. Hiertoe worden verschillende activiteiten georganiseerd. Getracht wordt om alle bewoners van Lelystad te betrekken bij de viering van Koningsdag, de verjaardag van Koning Willem-Alexander. Het Oranje Comité Lelystad wordt ook betrokken bij bezoeken van leden van het koningshuis aan Lelystad. Dan heeft het comité een ondersteunende taak.

Meld je activiteit aan

Het Oranje Comité Lelystad biedt graag alle ondernemers de ruimte om hun Koningsdagactiviteit te promoten via het Oranje Comité Lelystad en de activiteitenposter, die in heel de stad zal komen te hangen. Organiseer je een leuk feest of een andere leuke Koningsdagactiviteit? Meld het ons vóór vrijdag 24 maart. Dan kunnen wij jouw activiteit nog meenemen in al onze uitingen. Het Oranje Comité Lelystad is bereikbaar via Facebook/Instagram Messenger en via oclelystad@gmail.com.

Sponsors

Het Oranje Comité Lelystad is grotendeels afhankelijk van sponsors. Mensen en bedrijven met een groot hart die helpen van Koningsdag en de activiteiten een succes te maken. Op deze manier kunnen alle Lelystedelingen genieten van deze Nationale feestdag. Helpt u mee? U kunt contact opnemen met één van de leden van het Oranje Comité.

Leden Oranje Comité Lelystad:

  • Quérine Arens - van Osch (voorzitter)
  • Turid van den Berg (penningmeester)
  • Nicole Moehring-Doorman (secretaris)
  • Thom Laagkemper (marketing & communicatie)
  • Sandra Herrenauw (lid)
  • Fred Wilcke (lid)

Contact

Heeft u vragen of suggesties? Het Oranje Comité Lelystad is bereikbaar via Facebook/Instagram Messenger en via oclelystad@gmail.com.