De organisatie ECL:

In 1969 werd de Vereniging Stadsfestiviteiten Lelystad (VSL) opgericht die van meet af aan
(via de RIJP) de toestemming kreeg om de kermissen te organiseren en te exploiteren.
In 1982 ontstond de stichting Buitenlandse Week die tweemaal (België en Groot-Brittannië) een dergelijk evenement organiseerde.
In 1984 gingen VSL en Buitenlandse Week samen onder de stichtingsnaam Zomerfestival Lelystad, om zo in de zomerperiode april - september voor de bevolking en voor toeristische bezoekers activiteiten te coördineren en (deels) te organiseren.
In 1988 werd de naam van de stichting opnieuw gewijzigd. Nu in Stichting Evenementen Coördinatie Lelystad (ECL) omdat daardoor het gehele jaar kon worden 'afgedekt'.

ECL is het voorportaal (front office) voor het aanvragen van vergunningen voor evenementen, festiviteiten en presentaties. Tevens beschikt zij over een team van vrijwillige verkeersregelaars bij evenementen. De vergunningaanvraag wordt ingediend bij de gemeente, die aan de hand van wet- en regelgeving besluit tot afgeven of weigeren van de vergunning. ECL coördineert tevens het beschikbaar stellen van technische steun aan vergunde evenementen en activiteiten als kostenbeheerder en -bewaker van een jaarlijks gemeentelijk budget (SLA).

Het Oranje Comité, het 4 & 5 Mei Comité, comité Intocht Sint Nicolaas vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van ECL als werkcommissies en onderhoudt nauwe banden met de Stichting Avondvierdaagse Lelystad.