Werkcomité

Werkcomité 4 en 5 mei/veteranendag:
Het 4, 5 mei en veteranen comité Lelystad werkt nauw samen met o.a. Scouting Lelystad en andere organisaties om te zorgen dat 4 en 5 mei niet vergeten wordt.
Een opdracht die het comité zichzelf heeft opgelegd is dat er een verbinding moet zijn met de jeugd zodat deze dagen tot in de komende jaren op de juiste manier worden herdacht.
De voorzitter en een van de leden van dit comité zijn ook nauw betrokken met de veteranen in Lelystad en zorgen samen met de burgermeester voor de jaarlijkse veteranendag in Lelystad.

Oranje Comité Lelystad:
Het Oranje Comité Lelystad is één van de werkcommissies van de Stichting Evenementen Coördinatie Lelystad. Zij houdt zich bezig met het opzetten van festiviteiten voor de jeugd op Koningsdag, de organisatie van de traditionele Oranje Receptie voor genodigden, de opzet van de Koningskermis in het Stadshart van Lelystad en de coördinatie van diverse activiteiten door clubs, ondernemers en individuen die deze Oranje Dag extra kleur geven. Daarnaast zijn er de werkzaamheden t.b.v. beveiliging en openbare orde van de Oranje Vrijmarkt. Het Oranje Comité werkt waar mogelijk en nodig nauw samen met de gemeente Lelystad en met de verschillende horecaondernemers/initiatiefnemers.

Comité Intocht Sinterklaas:
Elk jaar komt sinterklaas aan per schip in Bataviahaven samen met zijn pieten. In de haven is het dan altijd een groot feest voor jong en oud. Tijdens het wachten op de aankomst van Sinterklaas is er een programma om het publiek te vermaken. Vanuit de Bataviahaven vertrekt Sinterklaas naar het Lelystadse Stadshart. Ook hier is het dan één groot feest, met verschillende gratis activiteiten voor de kinderen. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het activiteitenterrein in samenwerking met de Scouts van Lelystad.